Dar Injâ, Bac Câdeh-o Bac Âcân,
Bâ Yeki Pardâxt-o Bâzpardâxti Âzâd Az
- - - GÂTHÂ - - -
!!! Âsnâ Migardim !!!


...

Beh Kacâni Keh Bis Az Yek Âsnâi-e Câdeh Mijuyand,
Mipisnehâdim
:
GATHA , Sorudehha-ye Zartosht
Mobed Firuz Azargoshasb , Sazman-e Entesharate-e Farahwar,
Khordad 1970
, Tehran-Persian


Ruyehbardâri
SÂD BÂSID
MazdaYacnin Gâthâ
ÂSNÂI